Det senaste stambytet genomfördes 84-85. Det finns i nuläget inga planer på att utföra något nytt stambyte de närmsta 10-15 åren.

Stamspolning genomfördes under försommaren 2017. Nästa tidpunkt för stamspolning är 2021.

Did this answer your question?