Det senaste stambytet genomfördes 1984-1985. Det finns i nuläget inga planer på att utföra något nytt stambyte de närmaste 10 åren. Stamspolning genomfördes under försommaren 2017. Nästa tidpunkt för stamspolning är våren 2023.

Did this answer your question?