Det senaste stambytet genomfördes 1984-1985. Det finns i nuläget inte planer på att utföra något nytt stambyte de närmaste åren. Stamspolning genomfördes under våren 2023.

Did this answer your question?