Under hela arbetet med fönsterbytet kommer entreprenören (FMS Bygg AB) att behöva utnyttja delar av den öppna gräsytan på baksidan av Årstavägen 97-101, samt gräsmattan parallellt med garaget. Ytorna kommer att användas för att bland annat ställa upp en arbetsbod , samt containrar för verktygs- och materialförvaring.  Två containrar har ställts upp under fredagen (30/8) och arbetet med etableringen kommer att fortsätta under nästa vecka, med bland annat uppsättning av stängsel.