I bilden nedan syns en övergripande tidplan för olika husgrupper i föreningen. Detaljerade datum för byte i varje lägenhet kommer att aviseras separat när arbetet närmar sig de olika portarna. Arbetet per husgrupp innebär ett byte av samtliga fönster i lägenheter, trapphus och källare (inkl. lägenhetsförråd och hyrda extra förråd). Bytet av glaspartier i loggior hanteras separat där tider och annan information kommer att aviseras specifikt till de lägenheter som är påverkade. 

Klicka på bilden för att få den i större format.

Att Hus A kommer efter Hus B och Hus C i tidplanen är en följd av för många lägenheter i Hus A där FMS inte kunde komma in och utföra mätningen. För att inte förskjuta hela projektet ytterligare sker därför starten istället i Hus B.