Våra socklar (alltså den grå delen längst ner mot marken på våra fastigheter) är i behov av målning. Detta dels för att fortsätta ge ett bra skydd mot fukt och annat, men även av estetiska skäl. Detta jobb kommer att utföras av Sternerns Stenhus. Arbetet inleds torsdag 22 april.

För att komma åt på de ställen som krävs behöver det även ske en föryngringsbeskärning (alltså att buskaget beskärs så lång ner mot backen det går). Vi har anlitat Fixit! för detta uppdrag, som kommer att ske under måndag-tisdag 19-20 april.

I samband med målningen av socklar kommer Sterners även att genomföra tvätt av vissa fasadväggar, för att få bort alger och liknande. 

Samtliga portar som är påverkade på ett eller annat sätt har ett anslag i porten. Vissa bilar kommer även att behöva flyttas i samband med tvätten.