Brf Grängen

Grängen är en bostadsrättsförening inom HSB Stockholm

Författare: Styrelsen (Sida 1 av 2)

Tack..

Stort tack till er medlemmar som kom ut och hjälpte till under vår städdag! Samtliga planerade aktiviteter blev avprickade under förmiddagen och sedan bjöds det på korv och kaffe. Några medlemmar fortsatte även under eftermiddagen och trotsade duggregnet. 

//Styrelsen

Skyddsrum

Vi har många skyddsrum i vår förening ( i princip i varje hus) och vi dvs. samtliga medlemmar är därmed skyldiga att underhålla dessa och vid Höjd beredskap kunna iordningställa dem inom 2 dygn. Eftersom skyddsrum kan användas till annat under fredstid, använts dessa idag hos oss i stor utsträckning som cykelrum. Men i några skyddsrum finns det iordningställda extra förrådsutrymmen som hyrs av medlemmar. Vi befinner oss absolut inte i ett akut läge men i och med det som händer i världen, i Europa behöver se över våra skyddsrum och som en start, börjar vi med att meddela samtliga som har ett extra förråd i skyddsrummen vad de behöver göra redan nu. Det kan tex vara att se till att inga enskilda saker väger mer än 60 kg, kanske rensa och underlätta för en framtida besiktning. Vi har ännu inte fått en besiktning av MSB men det är säkerligen något som strax kommer. Så just nu var lugna med vetskap om att vi ser över det som vi är ålagda att göra men var även medvetna om att detta kommer förmodligen att öka våra utgifter. Vi ser till att hålla er uppdaterade!  

Lite kort info

Bastun är nu igång efter att ett nytt aggregat har monterats. Tänk på att städa samtliga rum (bastu, dusch, omklädningsdel, relaxen) ordentligt efter att du nyttjat bastun och att ta med dig allt som du tog dit! Vi har ingen extern som städar här utan detta får vi sköta på egen hand. Ju bättre vi hjälps åt att hålla ordning och rent, desto bättre för föreningen som helhet!


Påminner igen om att Brandmyndigheten har aviserat att vi ABSOLUT inte får lämna saker i källargångar eller trapphus. Detta både beroende på ökad brandrisk men även för möjligheten att utrymma vid akut behov. Barnvagnar ställs med fördel i cykelrummen.

//Styrelsen

Gott Nytt År!

 Styrelsen önskar medlemmarna ett gott nytt år och hoppas på fortsatt trevlig gemenskap och utveckling av vår boendemiljö. Värt att notera att detta år fyller Brf Grängen 75 år!

En hel del arbeten blev utförda under 2021 och vi fortsätter att hålla en god balans mellan faktiskt underhåll och vad ekonomin tillåter. Nu i vintertid ligger en del arbeten i ”träda” men återupptas i samband med bättre väderlek som tex, putslagningarna vid våra trapphus. 

Några påminnelser:

OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Ni som fått nedslag på er ventilation ombedes att snarast ta kontakt med Ventexpert Johanna, annat ventilationsföretag eller åtgärda felen själv, för att vi samtliga ska få en godkänd OVK i april.

Grovsopor på rätt plats!

V ber alla observera att grovsopor ska köras till återvinningen i Östberga! Två gånger om året tar vi dock hem container i samband med städdagarna där ni kan slänga era grovsopor. Vänta tills dess om ni inte har möjlighet att ta er till Östberga och spara grovsoporna i ert eget källarförråd så länge. Det är inte tillåtet att lämna saker i källargångar eller trapphus!

Felanmälan!

Samtliga fel ni upptäcker inom våra gemensamma delar ska ni anmäla direkt till Storholmen, telefon 08-520 252 00. Ni kan även, för eget bruk i lägenheten, anmäla fel eller saker ni vill få utförda till Storholmen på samma sätt. Det vore väldigt bra om ni uppger ert lägenhetsnummer i Brf Grängen, det står på er dörrkarm på utsidan samt på anslagstavlan i porten. Detta underlättar för snabb återkoppling.

Medlemsinformation December

Hej,

Här finner ni december månads medlemsinformation (klicka på länken nedan):

Medlemsinfo Dec 2021

God Jul från Styrelsen

Sockelmålning, buskbeskärning och fasadtvätt

Våra socklar (alltså den grå delen längst ner mot marken på våra fastigheter) är i behov av målning. Detta dels för att fortsätta ge ett bra skydd mot fukt och annat, men även av estetiska skäl. Detta jobb kommer att utföras av Sternerns Stenhus. Arbetet inleds torsdag 22 april.

För att komma åt på de ställen som krävs behöver det även ske en föryngringsbeskärning (alltså att buskaget beskärs så lång ner mot backen det går). Vi har anlitat Fixit! för detta uppdrag, som kommer att ske under måndag-tisdag 19-20 april.

I samband med målningen av socklar kommer Sterners även att genomföra tvätt av vissa fasadväggar, för att få bort alger och liknande. 

Samtliga portar som är påverkade på ett eller annat sätt har ett anslag i porten. Vissa bilar kommer även att behöva flyttas i samband med tvätten.

Radonmätning

Som fastighetsägare är föreningen skyldig att utföra radonmätning ca vart 10:e år. Nu är det dags och vi har anlitat vår förvaltare Storholmen att sköta detta.
Ca 66 st lägenheter blir berörda och har slumpvis valts ut (varje trapphus, olika våningsplan och samtliga 6 lägenheter i källarplan) och har i dagarna fått en avisering om detta.

Storholmen kommer och lägger in en mätdosa på visst ställe i er lägenhet, den ska ligga kvar där i ungefär 2 månader och ska inte flyttas annat än lyftas vid tex städning. Så en kort stund behövs tillträde till er lägenhet vid dessa två tillfällen.
Vill ni absolut inte släppa in någon person, som självklart håller avstånd och bär mask, läggs dosan utanför er lägenhet med instruktion hur ni ska göra.

Vi är tacksamma om ni stället upp på detta och inte försvårar för varken Storholmen eller föreningen.
Mätning måste utföras och det måste även vara ett visst % antal godkända mätningar för att räknas som giltigt.
Vid övriga frågor kring proceduren kring dosa och mätning hänvisar vi till det telefonnummer som står på den lapp som ni i de utvalda lägenheterna fått.
Tack på förhand!

Storstädning tvättstugor 2/6

Nu är det dags för en välbehövlig storstädning i de två tvättstugorna. Aktuella tider för bokning är blockerade sedan en tid, men det innebär att de obokningsbara (röda) maskinerna inte heller går att använda mellan kl 8-18 imorgon tisdag 2/6.

Vi ber er respektera att städfirman vill jobba ostört och att ni återkommer vid ett senare tillfälle för tvätt.

Bokningstavla Lilla tvättstugan

Den nya bokningstavlan som installerades i Lilla tvättstugan har tyvärr visat sig ha problem med de ”gamla” brickorna med enbart en rad med siffror på baksidan. Förhoppningsvis kan det åtgärdas inom kort. Till dess hänvisar vi till bokning via hemsidan eller på tavlan i Stora tvättstugan.

Nätverksarbete 25 maj

Måndag den 25/5 utförs ett arbete med vårt nätverk som gäller Åmänningevägen 18-20 samt Siljansvägen 43-45. Enbart dessa fastigheter kommer att beröras enligt Telenor och medlemmar har fått enskild information om detta under dagen.
En switch ska bytas vilket tar ca 30 min och bytet sker någongång mellan kl 10-12.

Sida 1 av 2