Brf Grängen

Grängen är en bostadsrättsförening inom HSB Stockholm

Författare: Styrelsen

Sockelmålning, buskbeskärning och fasadtvätt

Våra socklar (alltså den grå delen längst ner mot marken på våra fastigheter) är i behov av målning. Detta dels för att fortsätta ge ett bra skydd mot fukt och annat, men även av estetiska skäl. Detta jobb kommer att utföras av Sternerns Stenhus. Arbetet inleds torsdag 22 april.

För att komma åt på de ställen som krävs behöver det även ske en föryngringsbeskärning (alltså att buskaget beskärs så lång ner mot backen det går). Vi har anlitat Fixit! för detta uppdrag, som kommer att ske under måndag-tisdag 19-20 april.

I samband med målningen av socklar kommer Sterners även att genomföra tvätt av vissa fasadväggar, för att få bort alger och liknande. 

Samtliga portar som är påverkade på ett eller annat sätt har ett anslag i porten. Vissa bilar kommer även att behöva flyttas i samband med tvätten.

Radonmätning

Som fastighetsägare är föreningen skyldig att utföra radonmätning ca vart 10:e år. Nu är det dags och vi har anlitat vår förvaltare Storholmen att sköta detta.
Ca 66 st lägenheter blir berörda och har slumpvis valts ut (varje trapphus, olika våningsplan och samtliga 6 lägenheter i källarplan) och har i dagarna fått en avisering om detta.

Storholmen kommer och lägger in en mätdosa på visst ställe i er lägenhet, den ska ligga kvar där i ungefär 2 månader och ska inte flyttas annat än lyftas vid tex städning. Så en kort stund behövs tillträde till er lägenhet vid dessa två tillfällen.
Vill ni absolut inte släppa in någon person, som självklart håller avstånd och bär mask, läggs dosan utanför er lägenhet med instruktion hur ni ska göra.

Vi är tacksamma om ni stället upp på detta och inte försvårar för varken Storholmen eller föreningen.
Mätning måste utföras och det måste även vara ett visst % antal godkända mätningar för att räknas som giltigt.
Vid övriga frågor kring proceduren kring dosa och mätning hänvisar vi till det telefonnummer som står på den lapp som ni i de utvalda lägenheterna fått.
Tack på förhand!

Storstädning tvättstugor 2/6

Nu är det dags för en välbehövlig storstädning i de två tvättstugorna. Aktuella tider för bokning är blockerade sedan en tid, men det innebär att de obokningsbara (röda) maskinerna inte heller går att använda mellan kl 8-18 imorgon tisdag 2/6.

Vi ber er respektera att städfirman vill jobba ostört och att ni återkommer vid ett senare tillfälle för tvätt.

Bokningstavla Lilla tvättstugan

Den nya bokningstavlan som installerades i Lilla tvättstugan har tyvärr visat sig ha problem med de ”gamla” brickorna med enbart en rad med siffror på baksidan. Förhoppningsvis kan det åtgärdas inom kort. Till dess hänvisar vi till bokning via hemsidan eller på tavlan i Stora tvättstugan.

Nätverksarbete 25 maj

Måndag den 25/5 utförs ett arbete med vårt nätverk som gäller Åmänningevägen 18-20 samt Siljansvägen 43-45. Enbart dessa fastigheter kommer att beröras enligt Telenor och medlemmar har fått enskild information om detta under dagen.
En switch ska bytas vilket tar ca 30 min och bytet sker någongång mellan kl 10-12.

Motioner till stämman

Vår årsstämma kommer i år att hållas torsdagen den 23 april. Mer information om den kommer framöver.

Eventuella motioner som medlemmar önskar ta upp på stämman måste vara inlämnade till styrelsen senast den 29 februari!

Tänk på att motionen ska innehålla en beskrivning av ärendet samt att det måste finnas ett förslag att ta ställning till.

Motionen kan endera mailas till styrelsen på info@grangen.se eller lämnas i pappersform i vårt brevinkast till föreningsexpeditionen på Siljansvägen 56.

Kontaktuppgifter och nya rutiner

Som ni kanske sett har vi ännu inte hunnit uppdatera information om kontaktuppgifter eller andra förändringar efter att vi bytte till Storholmen som vår förvaltare. Tiden räckte inte till som det var tänkt under helgerna.

Hemsidan, informationen på anslagstavlan i porten och övriga anslag kommer att få ny info så snart som möjligt. Det kommer även ett extra medlemsinfoblad inom kort. På medlemsinfokvällen den 23 januari kommer det också att ges information.

Den korta sammanfattningen är att alla frågor nu ska gå till Storholmen.

Detta gäller alltså alla ekonomiska frågor om avier och avgifter, behov av lägenhetsutdrag vid omsättning av lån samt försäljningar av lägenhet eller ansökan om andrahandsuthyrning.
En förändring som görs är att all felanmälan också ska gå via Storholmen, inklusive maskiner i tvättstugorna. Det är även till Storholmen ni ska vända er om ni vill bygga om i lägenheten.
Hanteringen av extra nycklar till porten/källaren blir också förändrad, där medlemmen istället beställer nyckeln via Storholmen och sedan på egen hand hämtar och betalar den hos vår låssmed Sickla lås vid Bolidenplan.
Nya brickor till bokningssystemet, samt ansökan om behörighet att använda bastun, hanteras tills vidare fortfarande av styrelsen.

Som sagt, mer information är på gång inom kort via olika kanaler.

Värmeproblem

Om ni känner att ni har lite svala och bubbliga radiatorer just nu beror det på att de som bygger om lokalerna tagit bort radiatorer men glömt bort att meddela fastighetsskötaren att fylla upp systemet med vatten igen.
Påfyllning pågår, så förhoppningsvis är värmen åter till det normala inom kort.

Källarfönster, Hus B och C

Till följd av sena förändringar från styrelsen om vilken typ av fönster vi ska montera i källare (både gångar och förråd) kommer montering av källarfönster att bli försenad i Hus B och Hus C (Årstavägen 111 – 91). Vi och FMS återkommer med information om detaljerade datum för när det blir aktuellt. Vi rekommenderar dock ändå att ni som har fönster i era förråd redan nu börjar se över vad ni har framför fönstren, så att FMS får möjlighet att nå fram för monteringen. Detta gäller även er i andra huskroppar. Även om det är långt kvar till ert hus så går tiden överraskande fort ibland.