Brf Grängen

Grängen är en bostadsrättsförening inom HSB Stockholm

Författare: Styrelsen

Motioner till stämman

Vår årsstämma kommer i år att hållas torsdagen den 23 april. Mer information om den kommer framöver.

Eventuella motioner som medlemmar önskar ta upp på stämman måste vara inlämnade till styrelsen senast den 29 februari!

Tänk på att motionen ska innehålla en beskrivning av ärendet samt att det måste finnas ett förslag att ta ställning till.

Motionen kan endera mailas till styrelsen på info@grangen.se eller lämnas i pappersform i vårt brevinkast till föreningsexpeditionen på Siljansvägen 56.

Kontaktuppgifter och nya rutiner

Som ni kanske sett har vi ännu inte hunnit uppdatera information om kontaktuppgifter eller andra förändringar efter att vi bytte till Storholmen som vår förvaltare. Tiden räckte inte till som det var tänkt under helgerna.

Hemsidan, informationen på anslagstavlan i porten och övriga anslag kommer att få ny info så snart som möjligt. Det kommer även ett extra medlemsinfoblad inom kort. På medlemsinfokvällen den 23 januari kommer det också att ges information.

Den korta sammanfattningen är att alla frågor nu ska gå till Storholmen.

Detta gäller alltså alla ekonomiska frågor om avier och avgifter, behov av lägenhetsutdrag vid omsättning av lån samt försäljningar av lägenhet eller ansökan om andrahandsuthyrning.
En förändring som görs är att all felanmälan också ska gå via Storholmen, inklusive maskiner i tvättstugorna. Det är även till Storholmen ni ska vända er om ni vill bygga om i lägenheten.
Hanteringen av extra nycklar till porten/källaren blir också förändrad, där medlemmen istället beställer nyckeln via Storholmen och sedan på egen hand hämtar och betalar den hos vår låssmed Sickla lås vid Bolidenplan.
Nya brickor till bokningssystemet, samt ansökan om behörighet att använda bastun, hanteras tills vidare fortfarande av styrelsen.

Som sagt, mer information är på gång inom kort via olika kanaler.

Värmeproblem

Om ni känner att ni har lite svala och bubbliga radiatorer just nu beror det på att de som bygger om lokalerna tagit bort radiatorer men glömt bort att meddela fastighetsskötaren att fylla upp systemet med vatten igen.
Påfyllning pågår, så förhoppningsvis är värmen åter till det normala inom kort.

Källarfönster, Hus B och C

Till följd av sena förändringar från styrelsen om vilken typ av fönster vi ska montera i källare (både gångar och förråd) kommer montering av källarfönster att bli försenad i Hus B och Hus C (Årstavägen 111 – 91). Vi och FMS återkommer med information om detaljerade datum för när det blir aktuellt. Vi rekommenderar dock ändå att ni som har fönster i era förråd redan nu börjar se över vad ni har framför fönstren, så att FMS får möjlighet att nå fram för monteringen. Detta gäller även er i andra huskroppar. Även om det är långt kvar till ert hus så går tiden överraskande fort ibland.