Styrelsen önskar medlemmarna ett gott nytt år och hoppas på fortsatt trevlig gemenskap och utveckling av vår boendemiljö. Värt att notera att detta år fyller Brf Grängen 75 år!

En hel del arbeten blev utförda under 2021 och vi fortsätter att hålla en god balans mellan faktiskt underhåll och vad ekonomin tillåter. Nu i vintertid ligger en del arbeten i ”träda” men återupptas i samband med bättre väderlek som tex, putslagningarna vid våra trapphus. 

Några påminnelser:

OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Ni som fått nedslag på er ventilation ombedes att snarast ta kontakt med Ventexpert Johanna, annat ventilationsföretag eller åtgärda felen själv, för att vi samtliga ska få en godkänd OVK i april.

Grovsopor på rätt plats!

V ber alla observera att grovsopor ska köras till återvinningen i Östberga! Två gånger om året tar vi dock hem container i samband med städdagarna där ni kan slänga era grovsopor. Vänta tills dess om ni inte har möjlighet att ta er till Östberga och spara grovsoporna i ert eget källarförråd så länge. Det är inte tillåtet att lämna saker i källargångar eller trapphus!

Felanmälan!

Samtliga fel ni upptäcker inom våra gemensamma delar ska ni anmäla direkt till Storholmen, telefon 08-520 252 00. Ni kan även, för eget bruk i lägenheten, anmäla fel eller saker ni vill få utförda till Storholmen på samma sätt. Det vore väldigt bra om ni uppger ert lägenhetsnummer i Brf Grängen, det står på er dörrkarm på utsidan samt på anslagstavlan i porten. Detta underlättar för snabb återkoppling.