Årsstämman kommer även i år att skjutas fram på grund av rådande Coronapandemi, samt högst sannolikt hållas utomhus igen.

Vi siktar på att hålla stämman under maj eller i början av juni men återkommer under våren med exakt datum.

Tidsfristen enligt stadgarna för att lämna in motioner förblir dock oförändrad. Sista datum för att skicka in din motion är den 28 februari 2022.

Ta din chans att påverka. Information om hur du skriver en motion finns på länken nedan. Där kan du också hitta en mall.

Mejla den sedan till styrelsen@grangen.se eller lägg den i vårt brevinkast på expeditionen Siljansvägen 56.

Hälsningar, Styrelsen

Se länkarna nedan för mer information:

Info om stämma 2022

Motionsmall 2022

Hur du skriver en motion