Bastun är nu igång efter att ett nytt aggregat har monterats. Tänk på att städa samtliga rum (bastu, dusch, omklädningsdel, relaxen) ordentligt efter att du nyttjat bastun och att ta med dig allt som du tog dit! Vi har ingen extern som städar här utan detta får vi sköta på egen hand. Ju bättre vi hjälps åt att hålla ordning och rent, desto bättre för föreningen som helhet!


Påminner igen om att Brandmyndigheten har aviserat att vi ABSOLUT inte får lämna saker i källargångar eller trapphus. Detta både beroende på ökad brandrisk men även för möjligheten att utrymma vid akut behov. Barnvagnar ställs med fördel i cykelrummen.

//Styrelsen