Vi har många skyddsrum i vår förening ( i princip i varje hus) och vi dvs. samtliga medlemmar är därmed skyldiga att underhålla dessa och vid Höjd beredskap kunna iordningställa dem inom 2 dygn. Eftersom skyddsrum kan användas till annat under fredstid, använts dessa idag hos oss i stor utsträckning som cykelrum. Men i några skyddsrum finns det iordningställda extra förrådsutrymmen som hyrs av medlemmar. Vi befinner oss absolut inte i ett akut läge men i och med det som händer i världen, i Europa behöver se över våra skyddsrum och som en start, börjar vi med att meddela samtliga som har ett extra förråd i skyddsrummen vad de behöver göra redan nu. Det kan tex vara att se till att inga enskilda saker väger mer än 60 kg, kanske rensa och underlätta för en framtida besiktning. Vi har ännu inte fått en besiktning av MSB men det är säkerligen något som strax kommer. Så just nu var lugna med vetskap om att vi ser över det som vi är ålagda att göra men var även medvetna om att detta kommer förmodligen att öka våra utgifter. Vi ser till att hålla er uppdaterade!