Föreningen är ansluten med fiber. Leverantör är Stockholms Stadsnät. Läs mer under punkten "Bredband".

Did this answer your question?