Det finns inga krav från föreningens sida när det gäller säkerhetsdörr. Den enda rekommendation som finns är att färgen på dörren ska passa in i trapphuset och gärna med samma färg/träslag som den andra dörren på våningsplanet. För ett par år sedan genomfördes en gemensam upphandling/installation av ett stort antal medlemmar i föreningen. Vid detta tillfälle anlitades företaget Proloc, som enligt medlemmarna gjorde ett väldigt bra jobb.

Did this answer your question?