Det finns inga krav från föreningens sida när det gäller säkerhetsdörr. Den enda rekommendation som finns är att färgen på dörren ska passa in i trapphuset och gärna med samma färg/träslag som den andra dörren på våningsplanet.

Did this answer your question?