I månadsavgiften ingår ett basutbud av ett antal digitala TV-kanaler från ComHem. Vilka kanaler som ingår går att se på ComHems sida.

Did this answer your question?