I månadsavgiften ingår ett basutbud av ett antal digitala TV-kanaler från Tele2. Vilka kanaler som ingår i det abonnemangsfria tv-utbudet (grundutbudet) går att se på Tele2:s hemsida.

Did this answer your question?