Brf Grängen

Grängen är en bostadsrättsförening inom HSB Stockholm

Höstens städdag 19 oktober

Tänk på balkongen vid fönsterbytet

Glöm inte bort att göra plats på balkongen inför er planerade tid för fönsterbytet! Eftersom det görs jobb även där måste entreprenören få tillräckligt med utrymme att arbeta.

Om ni har en platsbyggd trall (eller annan möbel), kontrollera att den inte täcker plåten under fönstren. I samband med byte av balkongdörren samt de fönster som sitter bredvid behöver den yttre plåten tas bort. Om trallen på något sätt går så högt att den täcker plåten under fönstret måste (som minst) den innersta brädan tas bort i förväg så att plåten kan tas bort.

Fönstersidan är uppdaterad

En uppdaterad tidplan (till följd av den senarelagda leveransen av första lägenheten) finns nu upplagd på fönstersidan. Ni når den endera genom att klicka på menyn Ditt boende och där välja Fönsterbytet, eller att ni klickar på Fönsterbytet i menyn längst upp, bredvid Vanliga frågor.

Utöver den uppdaterade tidplanen finns även en förtydligande text med bild och video som beskriver funktionen om hur fönstren öppnas. Det finns även information om hur ni går vidare om ni har stora möbler i närheten av fönstren.

Helgarbete med växtlighet

Det fortsatta arbetet med att rensa bort diverse växtlighet (som beskrevs i det senaste infobladet) kommer att påbörjas denna vecka. Entreprenören kommer därför att arbeta även under lördagen (den 5 oktober) med detta,  men kommer inte att börja använda några maskiner förrän tidigast kl 08.

Information om fönsterbytet

Montering av plåtar till de första lägenheterna har medvetet valts att avvakta med, för att kunna mäta hur stora de ska vara efter att det nya fönstret monterats och anpassats mot den befintliga gluggen i fastigheten. Ju fler fönster som monteras, desto bättre underlag får FMS och plåtslagaren att kunna tillverka plåtar till kommande fönster. De plåtarna kommer då att levereras och monteras samtidigt som de nya fönstren. Leverans av plåtar till de första lägenheterna sker under början av vecka 40 och monteras så snart de har kontrollerats att de är korrekta.

Montering av källarfönster har som tidigare meddelats skjutits framåt i planeringen. Just nu är planen att inte påbörja montering av nya fönster i källare förrän tidigast i mars 2020. Hur planeringen ser ut för källarfönsterbyte i de huskroppar där byte i lägenheter redan skett innan denna tidpunkt återkommer vi med om framöver. Huskroppar som är planerade att få nya fönster efter mars kommer att få sina källarfönster monterade i samband med övriga byten.

 

Arbeten på våra tak

Med start på fredag (13/9) kommer personer att röra sig på våra tak för att förbättra taksäkerheten. Detta innebär att personer kommer att behöva röra sig i trapphusen och upp genom luckan i innertaket på översta våningen, för att kunna komma upp och ut på taken. Ni som bor på översta våningen får därför vara lite extra försiktiga när ni öppnar er dörr, så att ingen står på stege precis utanför.

I samband med detta arbete kommer även hängrännorna längs taken att rensas.

Källarfönster, Hus B och C

Till följd av sena förändringar från styrelsen om vilken typ av fönster vi ska montera i källare (både gångar och förråd) kommer montering av källarfönster att bli försenad i Hus B och Hus C (Årstavägen 111 – 91). Vi och FMS återkommer med information om detaljerade datum för när det blir aktuellt. Vi rekommenderar dock ändå att ni som har fönster i era förråd redan nu börjar se över vad ni har framför fönstren, så att FMS får möjlighet att nå fram för monteringen. Detta gäller även er i andra huskroppar. Även om det är långt kvar till ert hus så går tiden överraskande fort ibland.

Vattenläcka i Stora tvättstugan

Under måndag och tisdag kväll har det noterats att väldigt stora mängder vatten har samlats på golvet. Tack vare en bra insats med svabbande och letande kunde ett rör som glidit isär hittas under tisdagskvällen. Det sattes då ihop och har under onsdagsmorgonen kontrollerats och stabiliserats ytterligare av fastighetsskötaren. 

Risk för ytterligare översvämning bör därför inte föreligga, men håll gärna ett extra öga öppet om ni ser något misstänkt någonstans. 

Tidplan för fönsterbytet

I bilden nedan syns en övergripande tidplan för olika husgrupper i föreningen. Detaljerade datum för byte i varje lägenhet kommer att aviseras separat när arbetet närmar sig de olika portarna. Arbetet per husgrupp innebär ett byte av samtliga fönster i lägenheter, trapphus och källare (inkl. lägenhetsförråd och hyrda extra förråd). Bytet av glaspartier i loggior hanteras separat där tider och annan information kommer att aviseras specifikt till de lägenheter som är påverkade. 

Klicka på bilden för att få den i större format.

Att Hus A kommer efter Hus B och Hus C i tidplanen är en följd av för många lägenheter i Hus A där FMS inte kunde komma in och utföra mätningen. För att inte förskjuta hela projektet ytterligare sker därför starten istället i Hus B.

Fönsterbyte – Arbetsbod och containrar

Under hela arbetet med fönsterbytet kommer entreprenören (FMS Bygg AB) att behöva utnyttja delar av den öppna gräsytan på baksidan av Årstavägen 97-101, samt gräsmattan parallellt med garaget. Ytorna kommer att användas för att bland annat ställa upp en arbetsbod , samt containrar för verktygs- och materialförvaring.  Två containrar har ställts upp under fredagen (30/8) och arbetet med etableringen kommer att fortsätta under nästa vecka, med bland annat uppsättning av stängsel.

Sida 1 av 2