Brf Grängen

Grängen är en bostadsrättsförening inom HSB Stockholm

Tvättstugorna

Entema har utfört åtgärder i våra tvättstugor – en maskin från Stora tvättstugan har flyttats till Lilla tvättstugan och fläktarna i torkrummen i Stora tvättstugan har tagits bort och kasserats. Torkrummen kan forsättningsvis användas för självtork. Anslag med information finns uppsatt i båda tvättstugorna. Dessutom har Entema utfört service på maskinerna. 

Arbeten avslutat!

Nu har vi haft slutbesiktning,  relining av rören och putslagningar runt trapphus och loggior. Båda blev  godkända och det är endast lite målningsarbeten som kvarstår. 

Styrelsen kommer att ha begränsad möjlighet att svara på frågor nu under sommaren så det är väldigt bra att ni är här inne på hemsidan och kikar. Meddela oss via mejl om ni ser något här som är felaktigt eller något som saknas och ni vill få in.

Tänk på Grannsamverkan och ha en lite extra koll på att dörrar går i lås.

Vi önskar er en härlig midsommar och fortsatt skön sommar!

 

Styrelsen

På väg mot avslutande arbeten

Nu är putslagningarna vid våra trapphus återställda och nymålade. Det som återstår är en extrabeställning som vi gjort vid våra ”loggior”; putslagning och målning på partier av puts då de av trä målades förra året.

Röranalys som utför relining håller nu på i källaren under Åmänningevägen 16-10 och vi tar bort i princip samtliga vattenledningar inne i husets källarrum och lokaliserar förgreningar till stuprör (som det finns en mängd av) samt rensar ur alla så kallade sandfångare (en typ av brunn som ligger i källargolven dit dagvatten från stuprör leds in och bör rensas emellanåt). De sammanför även förgreningar till en, förut dold, markbrunn som finns på baksidan av gästrum och expeditioner och där är det nu uppgrävt tillfälligt.  De ritningar som finns från byggår stämmer inte med hur dessa har dragits, men efter noggrann filmning av rör så har både de och vi nu vetskap om hur de ligger. Röranalys håller tidsplanen och besiktning kommer att ske innan midsommar.

Städdag 7/5 + Rörarbeten

Info i trappuppgångarna:

Städdag 7 maj 2022

Anslag avstängning

Skyddsrum

Vi har många skyddsrum i vår förening ( i princip i varje hus) och vi dvs. samtliga medlemmar är därmed skyldiga att underhålla dessa och vid Höjd beredskap kunna iordningställa dem inom 2 dygn. Eftersom skyddsrum kan användas till annat under fredstid, använts dessa idag hos oss i stor utsträckning som cykelrum. Men i några skyddsrum finns det iordningställda extra förrådsutrymmen som hyrs av medlemmar. Vi befinner oss absolut inte i ett akut läge men i och med det som händer i världen, i Europa behöver se över våra skyddsrum och som en start, börjar vi med att meddela samtliga som har ett extra förråd i skyddsrummen vad de behöver göra redan nu. Det kan tex vara att se till att inga enskilda saker väger mer än 60 kg, kanske rensa och underlätta för en framtida besiktning. Vi har ännu inte fått en besiktning av MSB men det är säkerligen något som strax kommer. Så just nu var lugna med vetskap om att vi ser över det som vi är ålagda att göra men var även medvetna om att detta kommer förmodligen att öka våra utgifter. Vi ser till att hålla er uppdaterade!  

Medlemsinformation Februari

Hej,

Här finner ni februari månads medlemsinformation (klicka på länken nedan):

Medlemsinfo Feb 2022

Varma hälsningar från Styrelsen

Lite kort info

Bastun är nu igång efter att ett nytt aggregat har monterats. Tänk på att städa samtliga rum (bastu, dusch, omklädningsdel, relaxen) ordentligt efter att du nyttjat bastun och att ta med dig allt som du tog dit! Vi har ingen extern som städar här utan detta får vi sköta på egen hand. Ju bättre vi hjälps åt att hålla ordning och rent, desto bättre för föreningen som helhet!


Påminner igen om att Brandmyndigheten har aviserat att vi ABSOLUT inte får lämna saker i källargångar eller trapphus. Detta både beroende på ökad brandrisk men även för möjligheten att utrymma vid akut behov. Barnvagnar ställs med fördel i cykelrummen.

//Styrelsen

Info om årsstämma och motioner

Årsstämman kommer även i år att skjutas fram på grund av rådande Coronapandemi, samt högst sannolikt hållas utomhus igen.

Vi siktar på att hålla stämman under maj eller i början av juni men återkommer under våren med exakt datum.

Tidsfristen enligt stadgarna för att lämna in motioner förblir dock oförändrad. Sista datum för att skicka in din motion är den 28 februari 2022.

Ta din chans att påverka. Information om hur du skriver en motion finns på länken nedan. Där kan du också hitta en mall.

Mejla den sedan till styrelsen@grangen.se eller lägg den i vårt brevinkast på expeditionen Siljansvägen 56.

Hälsningar, Styrelsen

Se länkarna nedan för mer information:

Info om stämma 2022

Motionsmall 2022

Hur du skriver en motion

 

 

Gott Nytt År!

 Styrelsen önskar medlemmarna ett gott nytt år och hoppas på fortsatt trevlig gemenskap och utveckling av vår boendemiljö. Värt att notera att detta år fyller Brf Grängen 75 år!

En hel del arbeten blev utförda under 2021 och vi fortsätter att hålla en god balans mellan faktiskt underhåll och vad ekonomin tillåter. Nu i vintertid ligger en del arbeten i ”träda” men återupptas i samband med bättre väderlek som tex, putslagningarna vid våra trapphus. 

Några påminnelser:

OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Ni som fått nedslag på er ventilation ombedes att snarast ta kontakt med Ventexpert Johanna, annat ventilationsföretag eller åtgärda felen själv, för att vi samtliga ska få en godkänd OVK i april.

Grovsopor på rätt plats!

V ber alla observera att grovsopor ska köras till återvinningen i Östberga! Två gånger om året tar vi dock hem container i samband med städdagarna där ni kan slänga era grovsopor. Vänta tills dess om ni inte har möjlighet att ta er till Östberga och spara grovsoporna i ert eget källarförråd så länge. Det är inte tillåtet att lämna saker i källargångar eller trapphus!

Felanmälan!

Samtliga fel ni upptäcker inom våra gemensamma delar ska ni anmäla direkt till Storholmen, telefon 08-520 252 00. Ni kan även, för eget bruk i lägenheten, anmäla fel eller saker ni vill få utförda till Storholmen på samma sätt. Det vore väldigt bra om ni uppger ert lägenhetsnummer i Brf Grängen, det står på er dörrkarm på utsidan samt på anslagstavlan i porten. Detta underlättar för snabb återkoppling.

Medlemsinformation December

Hej,

Här finner ni december månads medlemsinformation (klicka på länken nedan):

Medlemsinfo Dec 2021

God Jul från Styrelsen

Sida 1 av 6