Till följd av sena förändringar från styrelsen om vilken typ av fönster vi ska montera i källare (både gångar och förråd) kommer montering av källarfönster att bli försenad i Hus B och Hus C (Årstavägen 111 – 91). Vi och FMS återkommer med information om detaljerade datum för när det blir aktuellt. Vi rekommenderar dock ändå att ni som har fönster i era förråd redan nu börjar se över vad ni har framför fönstren, så att FMS får möjlighet att nå fram för monteringen. Detta gäller även er i andra huskroppar. Även om det är långt kvar till ert hus så går tiden överraskande fort ibland.