Här ger HSB en kort introduktion om vad det innebär att bo i bostadsrätt.

https://www.youtube.com/watch?v=QW3ANjnsHyk
https://www.youtube.com/watch?v=QW3ANjnsHyk

Did this answer your question?