Föreningen ansvarar för underhåll och eventuell renovering av balkongerna för att bibehålla grundfunktionerna av dem. Föreningen ansvarar inte för någon form av extramontage, t ex trätrall, markiser eller inglasningar. Föreningen ansvarar inte för, eller tar hänsyn till, om något som är eftermonterat på en balkong, måste tas bort för att underhåll eller renovering av balkongen ska kunna genomföras. Detta gäller oavsett hur kort eller lång tid materialet har funnits på balkongen eller vilket värde det har. Det står lägenhetsinnehavaren för. Om du önskar glasa in din balkong får du själv söka och bekosta bygglov. Det beviljade bygglovet skall lämnas till styrelsen för kännedom och arkivering i lägenhetsregistret, precis som andra ombyggnadshandlingar.

Did this answer your question?