På länken nedan finner du det senaste medlemsinformationsbladet.

Vi vill särskilt poängtera vikten av att alla ser till att lämna tillträde till sina lägenheter för stamspolning enligt den information som GR Avloppsrensning delat ut i brevlådorna. Om du inte är hemma, går det utmärkt att lämna nycklar endera till GR Avloppsrensnings personal samma dag kl 07.45 eller att lämna nycklar i nyckelboxen i Stora tvättstugan senast kl 07.30 samma dag. Se till att märka upp nycklarna med föreningens interna lägenhetsnummer (finns bl a angivet på utsidan av ytterdörrens karm). Om du lämnar nycklarna i nyckelboxen ange utöver det interna lägenhetsnumret även att det gäller stamspolning och datumet för stamspolningen. Nycklarna lämnas sedan i din brevlåda efter avslutat arbete.

Medlemsinformation mars 2023

Information från GR Avloppsrensning

Hälsningar från Styrelsen