Brf Grängen

Grängen är en bostadsrättsförening inom HSB Stockholm

Kategori: Okategoriserade (Sida 1 av 5)

Info om årsstämma och motioner

Årsstämman kommer även i år att skjutas fram på grund av rådande Coronapandemi, samt högst sannolikt hållas utomhus igen.

Vi siktar på att hålla stämman under maj eller i början av juni men återkommer under våren med exakt datum.

Tidsfristen enligt stadgarna för att lämna in motioner förblir dock oförändrad. Sista datum för att skicka in din motion är den 28 februari 2022.

Ta din chans att påverka. Information om hur du skriver en motion finns på länken nedan. Där kan du också hitta en mall.

Mejla den sedan till styrelsen@grangen.se eller lägg den i vårt brevinkast på expeditionen Siljansvägen 56.

Hälsningar, Styrelsen

Se länkarna nedan för mer information:

Info om stämma 2022

Motionsmall 2022

Hur du skriver en motion

 

 

Gott Nytt År!

 Styrelsen önskar medlemmarna ett gott nytt år och hoppas på fortsatt trevlig gemenskap och utveckling av vår boendemiljö. Värt att notera att detta år fyller Brf Grängen 75 år!

En hel del arbeten blev utförda under 2021 och vi fortsätter att hålla en god balans mellan faktiskt underhåll och vad ekonomin tillåter. Nu i vintertid ligger en del arbeten i ”träda” men återupptas i samband med bättre väderlek som tex, putslagningarna vid våra trapphus. 

Några påminnelser:

OVK (obligatorisk ventilationskontroll). Ni som fått nedslag på er ventilation ombedes att snarast ta kontakt med Ventexpert Johanna, annat ventilationsföretag eller åtgärda felen själv, för att vi samtliga ska få en godkänd OVK i april.

Grovsopor på rätt plats!

V ber alla observera att grovsopor ska köras till återvinningen i Östberga! Två gånger om året tar vi dock hem container i samband med städdagarna där ni kan slänga era grovsopor. Vänta tills dess om ni inte har möjlighet att ta er till Östberga och spara grovsoporna i ert eget källarförråd så länge. Det är inte tillåtet att lämna saker i källargångar eller trapphus!

Felanmälan!

Samtliga fel ni upptäcker inom våra gemensamma delar ska ni anmäla direkt till Storholmen, telefon 08-520 252 00. Ni kan även, för eget bruk i lägenheten, anmäla fel eller saker ni vill få utförda till Storholmen på samma sätt. Det vore väldigt bra om ni uppger ert lägenhetsnummer i Brf Grängen, det står på er dörrkarm på utsidan samt på anslagstavlan i porten. Detta underlättar för snabb återkoppling.

Medlemsinformation December

Hej,

Här finner ni december månads medlemsinformation (klicka på länken nedan):

Medlemsinfo Dec 2021

God Jul från Styrelsen

Sockelmålning, buskbeskärning och fasadtvätt

Våra socklar (alltså den grå delen längst ner mot marken på våra fastigheter) är i behov av målning. Detta dels för att fortsätta ge ett bra skydd mot fukt och annat, men även av estetiska skäl. Detta jobb kommer att utföras av Sternerns Stenhus. Arbetet inleds torsdag 22 april.

För att komma åt på de ställen som krävs behöver det även ske en föryngringsbeskärning (alltså att buskaget beskärs så lång ner mot backen det går). Vi har anlitat Fixit! för detta uppdrag, som kommer att ske under måndag-tisdag 19-20 april.

I samband med målningen av socklar kommer Sterners även att genomföra tvätt av vissa fasadväggar, för att få bort alger och liknande. 

Samtliga portar som är påverkade på ett eller annat sätt har ett anslag i porten. Vissa bilar kommer även att behöva flyttas i samband med tvätten.

Radonmätning

Som fastighetsägare är föreningen skyldig att utföra radonmätning ca vart 10:e år. Nu är det dags och vi har anlitat vår förvaltare Storholmen att sköta detta.
Ca 66 st lägenheter blir berörda och har slumpvis valts ut (varje trapphus, olika våningsplan och samtliga 6 lägenheter i källarplan) och har i dagarna fått en avisering om detta.

Storholmen kommer och lägger in en mätdosa på visst ställe i er lägenhet, den ska ligga kvar där i ungefär 2 månader och ska inte flyttas annat än lyftas vid tex städning. Så en kort stund behövs tillträde till er lägenhet vid dessa två tillfällen.
Vill ni absolut inte släppa in någon person, som självklart håller avstånd och bär mask, läggs dosan utanför er lägenhet med instruktion hur ni ska göra.

Vi är tacksamma om ni stället upp på detta och inte försvårar för varken Storholmen eller föreningen.
Mätning måste utföras och det måste även vara ett visst % antal godkända mätningar för att räknas som giltigt.
Vid övriga frågor kring proceduren kring dosa och mätning hänvisar vi till det telefonnummer som står på den lapp som ni i de utvalda lägenheterna fått.
Tack på förhand!

Städdag 3 oktober

Lördag den 3e oktober håller vi en städdag i föreningen. Vi ses från klockan 10 vid garaget. Se anslag på tavlan i porten för detaljer.

Det behöver göras en rensning i våra cykelförråd. Alla uppmanas därför att märka sin cykel och/eller barnvagn (eller annat lämpligt) som förvaras i cykel- och barnvagnsförråden med en lapp med namn och adress så att det syns att den används. Alla icke märkta saker i förråd kommer att förflyttas och förvaras på annan plats, för att ge utrymme för sånt som verkligen används.

Dränering/isolering påbörjas

Under andra halvan av augusti kommer arbetet med dränering av våra fastigheter att påbörjas, utförd av entreprenören Västerorts BMF. Som informerats om tidigare hanterar vi detta år de fastigheter där de nya lägenheterna byggts. Arbetet kommer därför att starta med fastigheten som innefattar Siljansvägen 43-45 och Åmänningevägen 18-20. Därefter sker arbete runt Siljansvägen 55-57. Mer detaljerade tidplaner kommer att kommuniceras till berörda medlemmar.

Den fortsatta dräneringen runt föreningens samtliga fastigheter är beroende av dels hur höstens arbete går, samt hur vår ekonomi ser ut framöver.

Det arbete som ska göras är att förbättra dräneringen och isoleringen av sockeln, samt att vi även förändrar avrinningen av dagvatten från stuprör och spygatter/brunnar att gå i nya rör på utsidan av fastigheterna, istället för som nu i de gamla rören från när husen byggdes under huset.

Justering av årsredovisning

Efter att årsredovisningen skrivits under, tryckts upp och delats ut noterade en uppmärksam medlem att balansräkningen inte stämde. Hur detta kunde passera både vår dåvarande ekonomiska förvaltare (HSB Stockholm) och vår externa revisor (från BoRevision) är en gåta. En uppdaterad Årsredovisning, med ett uppdaterat bokslut och nya påskrifter, finns nu därför här på vår hemsida och nås genom att klicka på ”Föreningen” > ”Stämma”. Där finns även en beskrivning av vilka rättningar som införts jämfört med den version som delades ut till samtliga medlemmar.

Storstädning tvättstugor 2/6

Nu är det dags för en välbehövlig storstädning i de två tvättstugorna. Aktuella tider för bokning är blockerade sedan en tid, men det innebär att de obokningsbara (röda) maskinerna inte heller går att använda mellan kl 8-18 imorgon tisdag 2/6.

Vi ber er respektera att städfirman vill jobba ostört och att ni återkommer vid ett senare tillfälle för tvätt.

Bokningstavla Lilla tvättstugan

Den nya bokningstavlan som installerades i Lilla tvättstugan har tyvärr visat sig ha problem med de ”gamla” brickorna med enbart en rad med siffror på baksidan. Förhoppningsvis kan det åtgärdas inom kort. Till dess hänvisar vi till bokning via hemsidan eller på tavlan i Stora tvättstugan.

Sida 1 av 5